Nog geen reacties

Gemeenteraad stemt unaniem in met subsidie

De gemeenteraad van Marum heeft woensdagavond unaniem ingestemd met een door Showband Marum ingediend subsidieverzoek ten behoeve van de realisering van een eigen clubgebouw. Deze toekenning is een voorwaarde voor het krijgen van een bijdrage uit het Leaderfonds. Met deze positieve beslissing hebben we een grote stap kunnen zetten richting onze lang gekoesterde wens: een eigen clubgebouw.

De raad gaf massaal complimenten over de plannen, maar liet ook het belang in te zien van goede communicatie met buurtbewoners en de aangrenzende tennisvereniging. Showband Marum al heeft al aangegeven te gaan voldoen aan de strengste, overigens niet verplichte, regels voor wat betreft geluidsoverlast. De vereniging is voornemens om de overlast voor omwonenden tot een minimum te beperken en hierover ook uitvoerig met de betrokkenen over te communiceren.

De omwonenden vinden het belangrijk dat er goede afspraken worden gemaakt over het parkeren en dat het gebouw niet gaat dienen als multifunctioneel centrum met als gevolg grootschalig gebruik. “Wij worden hoofdgebruiker van het gebouw”, zegt voorzitter van de showband, Piet van Houten. “Maar omdat we voor de realisatie van het gebouw een beroep doen op gemeenschapsgeld, willen we daar ook wat voor teruggeven. Het gebouw wordt dus opengesteld voor kleinschalig gebruik. Denk aan EHBO-lessen, incidentele muzieklessen en bijvoorbeeld een extra repetitie van muziek-, dans- en zanggezelschappen uit de gemeente die soms extra ruimte nodig hebben.”

Plaats een reactie