Showband Marum kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Showband Marum en/of omdat u deze bij het invullen van een contactformulier of bericht via de website heeft doorgegeven.  Showband Marum kan de volgende gegevens verwerken;

  • Uw voor- en achternaam
  • Uw adresgegevens
  • Uw telefoonnummer
  • Uw e-mailadres
  • Uw IP-adres

Showband Marum verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch, per post of e-mail contact met u op te nemen als u daarom verzoekt of in het kader van het uitvoeren van een overeenkomst die we met u opstellen/hebben opgesteld.

Showband Marum bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens zijn gedocumenteerd. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen verdere overeenkomst tot stand komt.

Showband Marum verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan derden wanneer dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting of voor uitvoering van de overeenkomst met u.

Op de website van Showband Marum worden bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyse van bezoek- en klikgedrag op de website. Showband Marum gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zoveel mogelijk geanonimiseerd en niet aan derden verstrekt.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar [email protected]. Showband Marum zal binnen vier weken op uw verzoek reageren.

Showband Marum gaat zorgvuldig om met uw gegevens en neemt de benodigde maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Showband Marum maakt gebruik van een betrouwbaar SSL certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u aanwijzingen heeft van misbruik, of indien u meer informatie wilt over de beveiliging van de door Showband Marum verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op met Showband Marum via [email protected]. www.showbandmarum.nl is een website van Showband Marum.

Showband Marum
Postbus 74
9363 ZH Marum
[email protected]