Nog geen reacties

Marum op zoek naar studenten!


Showband Marum wil in de toekomst beter aansluiten op de behoefte van jonge mensen die hun hobby op een andere manier willen beleven. De vereniging is druk bezig met het ontwikkelen van een nieuwe verenigingsstructuur.

De aanleiding voor deze verandering is een onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP), waarin de toekomst van vrijetijdsbesteding en amateurkunstbeoefening centraal staat. Eén van de belangrijkste conclusies is dat jongeren minder op zoek zijn naar een vereniging waar ze voor het leven lid van zijn. Ze willen liever een kortere en intensieve beoefening van de hobby.

Volgens voorzitter Piet van Houten is de vereniging er nu op ingericht dat leden voor langere tijd binnen de showband actief zijn. “Onze leden krijgen op jonge leeftijd een opleiding”, legt hij uit. “Daarna spelen ze een paar jaar in onze jeugdband en vervolgens is het de bedoeling dat je voor langere tijd intensief lid bent van de showband. Sinds een paar jaar zien we echter dat vooral de jongeren helemaal niet zo lang lid willen zijn en na verloop van tijd hun vizier op iets anders richten. En in die ontwikkeling willen we meegaan.”

Uit het onderzoek van het SCP blijkt dat verenigingen zichzelf meer als aanbieder van een hobby moeten gaan zien en beter moeten inspelen op de individualisering en de drukker wordende maatschappij. Showband Marum wil die trends vertalen naar de eigen situatie. “We gaan er dan vanuit dat een deel van onze leden maar voor korte tijd lid is”, legt Van Houten uit. “Voor deze mensen is het acteren in een showband op hoog niveau misschien wel belangrijker dan alle randzaken die een vereniging ook te bieden heeft. Daar kun je je tegen verzetten, of je speelt er op in door die beleving als vereniging zo goed mogelijk te faciliteren.”

Showband Marum is zich er ook van bewust dat er leden zijn die juist wel voor hun levensloop verbonden willen zijn aan de vereniging. Mede daarom is een stageband opgericht, waarbij een minder intensieve beoefening centraal staat en er ook meer ruimte is voor andere verenigingsactiviteiten. “Als vereniging hebben we nog steeds een levensloopbenadering met een gedegen opleiding, een jeugdband, de showband als vlaggenschip en een stageband om je muzikale carrière rustig af te bouwen.”

De vereniging wil zich voor de andere doelgroep voornamelijk gaan richten op jongeren en studenten binnen het voortgezet en beroepsonderwijs. “Marum is daarvoor veel te klein, maar in Groningen en Leeuwarden als studentensteden loopt voor ons een groot potentieel aan leden rond”, legt Van Houten uit. “Nog steeds heel veel jongeren zijn actief in de muziek. Vaak stoppen ze daar tijdens hun studie mee als ze op kamers gaan wonen, terwijl ze nog steeds behoefte hebben aan een het beoefenen van hun hobby. Met Showband Marum willen we ze een alternatief bieden waarbij ze gedurende hun studietijd op hoog niveau kunnen musiceren en performen op wedstrijden en muzikale shows. Natuurlijk blijft ook gezelligheid en kameraadschap een onderdeel van deze beoefening, maar we denken dat het minder belangrijke plaats zal hebben dan we gewend zijn van vroeger.“

Van Houten denkt met deze manier van werken voorop te lopen in Nederland. “Veel showbands kunnen nog teren op de grote achterban en het aantal inwoners van hun stamplaats. Maar voor een showband op niveau daar is Marum gewoonweg te klein voor. We moeten over de dorpsgrenzen kijken en onze vleugels uitslaan”, aldus de voorzitter.

Klik hier voor meer informatie over het komende seizoen!

Plaats een reactie